Our CSR Strategy

Als wereldleider op het gebied van parkeerplaatsen, individuele mobiliteitsoplossingen en stadsdiensten, zet The INDIGO Group zich in om zijn activiteiten op een duurzame en verantwoordelijke manier te ontwikkelen.

INDIGO Group heeft een strategisch plan ontworpen om zijn MVO-verplichtingen in de periode 2021-2024 te versterken, inclusief de volgende acties:

 • Verder gaan met alle toezeggingen die we al aan onze medewerkers hebben gedaan en het versterken van onze sociale en ecologische inzet
 • Definieren van jaarthema’s voor haar verbintenissen in relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het thema voor 2021 is: “All INDIGO, all engagement!”. We zijn niet alleen toegewijd aan onze medewerkers, maar ook aan goede doelen buiten de INDIGO Group via non-profitorganisaties die we steunen in onze regio’s waar we actief zijn. Jaarlijks worden in elk land drie acties uitgevoerd rond het gekozen thema.
 • Het aanmoedigen en laten groeien van onze talenten is ook een topprioriteit en we hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek op poten gezet en “Onboarding” gelanceerd, een grootschalig project om nieuwe rekruten te verwelkomen en te volgen dat tegen het einde van het jaar operationeel zal zijn.
 • Lancering in elk van de landen waar we lokale initiatieven ontplooien die onze belangrijkste bedrijfswaarde van solidariteit weerspiegelen
 • Kick-off van belangrijke bedrijfsinitiatieven: een klimaatplan, deelname aan het UN Global Compact-programma en oprichting van de INDIGO Foundation

De klimaatstrategie van de Groep, een pijler van onze MVO-strategie

In 2020 wou de INDIGO-groep zich sterk inzetten voor het milieu en gebruikte daarvoor de Overeenkomst van Parijs en het concept van koolstofneutraliteit als blauwdruk. Als bedrijf betekent dit dat we drie dingen moeten doen: onze uitstoot van broeikasgassen meten, deze zoveel mogelijk verminderen en de uitstoot compenseren die we niet kunnen vermijden.
Daarom hebben we “GO for Climate” gelanceerd, ons in-house programma dat streeft naar een netto nul in Scope 1 en Scope 2-emissies tegen 2025 en beheersing van Scope 3-emissies tegen 2050. Klik hier voor meer informatie.

Find out more

Gezondheid – Veiligheids- en milieubeleid

Naast de aanhoudende organische groei in al onze zuster -en dochterondernemingen, investeren we elk jaar meer dan 100 miljoen euro om de ontwikkeling van de Groep te versnellen. In tijden van digitalisering en collectief bewustzijn in het belang van onze planeet, moet de Indigo Group en haar dochterondernemingen gedurfd, baanbrekend, verantwoordelijk en bewust zijn van de uitdagingen van morgen.

Individuele mobiliteit wordt steeds meer gediversifieerd en INDIGO ondersteunt de ontwikkeling van niet-gemotoriseerd verkeer, zoals fietsen, elektrische mobiliteit of autodelen als aanvulling op zijn parkeeractiviteiten op en naast de straat. Digitale technologie speelt ook een sleutelrol om de klant centraal te stellen in onze strategie.

Deze transformaties kunnen niet plaatsvinden zonder te kapitaliseren op de mensen van de Groep, met respect voor ethiek en het minimaliseren van onze impact op het milieu. We zijn actief in meer dan 750 steden wereldwijd en besteden ook bijzondere aandacht aan respect voor mensenrechten en dragen bij aan de ontwikkeling van gebieden door onze aanwezigheid en betrokkenheid bij lokale acties.

Om onze wereldwijde ontwikkeling duurzaam te maken, ben ik toegewijd aan de Indigo Group:

 • Voldoet aan of overtreft, waar mogelijk, toepasselijke internationale en lokale gezondheids-, veiligheids- en milieureglementen,
 • Identificeert en voorkomt mogelijke risico’s voor zijn medewerkers,
 • Biedt zijn teams veilige werkplekken en de nodige uitrusting en training om ongevallen te voorkomen,
 • Is voorstander van diversiteit, non-discriminatie en toegang tot het opbouwen van vaardigheden, inzetbaarheid en de promotie van alle werknemers, zonder enige vorm van onderscheid;
 • Betrekt zijn medewerkers en belanghebbenden in overeenstemming met de regels van goed gedrag,
 • Minimaliseert de impact op het milieu door het energieverbruik te verminderen, met name in de parkings door technologieën en oplossingen te implementeren die de uitstoot van klanten verminderen en hun toegang tot individuele mobiliteit die geen fossiele energie vereist te vergemakkelijken.

Binnen de Groep zijn duidelijke verantwoordelijkheden toegewezen om haar verplichtingen na te komen.

Serge Clémente, CEO van INDIGO Group